Here are the details about the offical organization structure of MEETEX.

Main Organizer

 

 

 

 

 

 

 

 

HUPKT

HRVATSKA UDRUGA PROFESIONALACA KONGRESNOG TURIZMA – CROATIAN MEETING PROFESSIONALS ASSOCIATION

Amruševa 10

10000 Zagreb

OIB: 55753014785

Registrirano u Hrvatskoj, Grad Zagreb, Gradski ured za opću upravu, broj 251-07-02/1-1, 5. travnja 2011.

Technical Organizer

 

 

 

 

 

 

INOVATIVNI EVENTI d.o.o. za turizam, organizaciju priredbi, turistička agencija

Industrijska 1

10431 Sveta Nedelja

OIB 79033337751

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS081142833